ถังดักไขมัน GT-30

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

 

 

คุณสมบัติพิเศษ (Features)

ระบบการทำงานของถังดักไขมัน แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนนี้
- ตะแกรงดักเศษอาหาังร ทำหน้าที่แยกอาหารต่างๆ ที่ปะปนมากับน้ำทิ้งในครัว
ซิ่งสามารถล้างทำความสะอาดได้โดยง่าย
- ส่วนแยกไขมันได้ถูกออกแบบให้มีรูปร่างที่เหมาะสมทางด้านชลศาสตร์ โดยมี
ปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสม ในการเก็บกักมีพื้นผิวภาชนะและแผงกั้นบังคับ
ทิศทางการไหลของน้ำ ที่เออำนวยต่อการแยกไขมันออกจากน้ำทิ้งในครัวได้อย่างดี